Omet els enllaços

Com serà la tornada a la normalitat a les notaries?

El Consell General del Notariat ha dictat una instrucció amb les pautes a seguir pels 17 col·legis notarials perquè els notaris retornin a poc a poc a la normalitat, que dependrà de la fase en què es trobe cada població. 

  • Fase 0: Continuaran les actuacions amb cita prèvia i prioritzant casos urgents, permetent ampliar-ne d'altres que no ho siguin. 
  • Fase 1: Continuaran les actuacions amb cita prèvia, però no es donarà prioritat a cap assumpte. I les sortides del notari es podran fer sense limitació. 
  • Fase 2:  Continuen les actuacions amb cita prèvia i l'obligació d'evitar aglomeracions. Lactuació notarial no tindrà limitació. 
  • Fase 3: La cita prèvia passarà de ser obligatòria a recomanable.
 
En tot cas, s'han de garantir les distàncies mínima de seguretat de dos metres tant als espais de treball com a les zones d'accés, espera i atenció al públic.