Omet els enllaços

Conciliacions laborals suspeses per la declaració de l'estat d'alarma

Què passa amb les conciliacions laborals suspeses per la declaració de l‟estat d‟alarma? 

 • S'ha publicat la Instrucció 10/2020 en matèria de conciliacions laborals suspeses per l'estat d'alarma, que podeu trobar completa aquí
 • En se'ns diu que, s'intentarà agilitzar la formació d'acords, tant pels procediments ràpids i avançats com pels ordinaris amb previsió d'acord.
 • Així mateix, sestableix un procediment telemàtic per a aquells expedients ordinaris que preveuen finalitzar sense acord.   

 

Pots llegir un RESUM de com seran els tràmits A CONTINUACIÓ

ACTES DE CONCILIACIÓ AMB PREVISIÓ D'ACORD 

S'estableix el següent procediment excepcional: 

1.IDENTIFICACIÓ.- La persona presentadora o linteressat envia un correu electrònic, identificant lexpedient afectat i la seva voluntat de formalitzar lacord a:

Servei Territorial de Barcelona ↠ [email protected] 

Servei Territorial Girona ↠ [email protected]

Servei Territorial Tarragona ↠ [email protected] 

Servei Territorial de Lleida ↠ [email protected]

Servei Territorial Terres de l'Ebre ↠ [email protected] 

2. PLANIFICACIÓ.-  Un cop enviat aquest correu electrònic, el servei de conciliacions fixa dia i hora per a la compareixença, que podrà ser en horari de matí o tarda, respectant lordre de presentació de sol·licituds o els expedients duna mateixa persona. 

3. COMPAREIXENÇA PRESENCIAL.- El dia previst s'aixeca l'acta i se'n lliura una còpia certificada. Si, un cop presents, no s'arriba a acord, es formalitza sense acord.

Si una part no compareix, se citarà les parts per a un altre dia.  

ACTES DE CONCILIACIÓ SENSE PREVISIÓ D'ACORD

 

S'estableix el procediment següent: 

 1. IDENTIFICACIÓ

 

La persona presentadora o linteressat, a través del Portal de Conciliacions presenta una aportació de documents a lexpedient obert a: Els meus expedients / Aportació de documents/ Altres, que haurà d'incloure: 

  • Constatació del resultat sense acord
  • Dades de les persones que signessin l'acta per cada part
  • Adreces de correu electrònic de la persona treballadora i de l'empresa, on s'enviarà la còpia autèntica de l'acta. 

 

      2. REDACCIÓ I SIGNATURA DE L'ACTA DE CONCILIACIÓ SENSE ACORD

 • El lletrat conciliador prepara l'acte de conciliació i tramita per correu electrònic l'acta amb PDF a la persona que consta com a presentadora, ia l'interessat per a la signatura amb certificat digital.

 

      3. EXPEDICIÓ DE CÒPIES AUTÈNTICAS 

 • S'enviaran per correu electrònic per part del Servei Territorial les còpies autèntiques de l'acta original. Es podrà consultar al Portal de Conciliacions i es podrà sol·licitar en qualsevol moment. 

Deixa un comentari