Omet els enllaços

Assistència jurídica completa

MH Advocats - Serveis

Consulta gratuïta

  Truca'ns;

  +34 652 67 90 74

  DRET PENAL I DE MENORS.

  Assistència en comissària a detinguts o investigats

  Comptar amb una defensa penal especialitzada des del primer moment de la detenció és fonamental per construir l'estratègia legal i assegurar que es respecten tots els drets que té la persona detinguda.

  Exercim la defensa a l'acusació d'un delicte

  Delictes contra la integritat física de les persones, contra la família, contra la propietat, contra la llibertat, contra la salut pública, contra el dret a l'honor ia la integritat física.

  Prestem acusació quan has estat víctima d'un delicte

  Acusador particular és la persona, diferent del Ministeri Fiscal, que exercita l'acció penal com a part acusadora davant dels fets que revisten els caràcters de delicte i generalment representa els interessos de la víctima o de l'ofès pel delicte.

  Execució de sentències i actuacions

  Treballem per assessorar-te en el compliment d'una execució de la sentència, sol·licitant suspensions, indults, fraccionaments.

  DRET PENITENCIARI.

  Permisos Penitenciaris

  Els permisos de sortida formen part del tractament penitenciari i són un element essencial per oxigenar el compliment de la condemna i preparar la vida en llibertat.

  Classificació Penitenciària

  La vida a la presó varia en funció que s'apliquin unes normes de règim o unes altres, segons la classificació en primer, segon o tercer grau de tractament penitenciari.

  Prevenció i disseny d'estratègies penitenciàries

  Col·laborem i assessorem de manera integral en matèria penitenciària.

  Execució de sentències i actuacions

  Treballem per assessorar-te en el compliment d'una execució de la sentència, sol·licitant suspensions, indults, fraccionaments.

  DRET D'ESTRANGERIA I NACIONALITAT

  Nacionalitat Espanyola

  T'ajudem amb tots els requisits i documentació perquè obtinguis la nacionalitat espanyola per residència, opció, per valor de simple presumpció o carta de naturalesa. També t'ajudem amb la preparació dels exàmens CCSE i DELE, oa la sol·licitud de la dispensa.

  Ciutadans UE

  Aconsegueix la targeta comunitària / familiar de la UE, a través de la parella de fet o unint-te a un familiar teu membre de la Unió Europea que visqui a Espanya. També tramitem la targeta comunitària per família extensa.

  Permís de Treball

  Si ets un treballador altament qualificat, tens un projecte empresarial pel teu compte a Espanya, o un contracte de treball, t'ajudarem a aconseguir el teu permís.

  Residència no Lucrativa

  Aplicació inicial i renovació per a la visa no-lucrativa, per a aquells individus amb prou fons i sense intenció de treballar.

  Autorització de residència per circumstàncies excepcionals

  Estrangers que es troben a Espanya en situació irregular (sense autorització d'estada o residència).

  Visat d'estudiant

  Pots sol·licitar aquest permís de dues maneres: 

  • Abans d'efectuar l'entrada a Espanya, a través del Consolat espanyol al vostre país d'origen.
  • A l'Oficina d'estrangeria competent un cop hagis entrat a Espanya.

  Reagrupació Familiar

  És l'autorització de residència que es concedeix als familiars dels estrangers que resideixen legalment a Espanya, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

  Altres tràmits judicials

  Sol·licituds de renovació i modificació d'autoritzacions de residència i treball, Golden visa, visat de turista, residència de llarga durada, assignació inicial de NIE, cèdula d'inscripció, autorització de tornada

  Processos de recursos administratius i judicials

  Gestionarem per tu tots els recursos de reposició, recursos d'apel·lació contenciosa administrativa en cas que l'aplicació inicial fos rebutjada.

  DRET CIVIL I BANCARI

  Reclamació d'indemnització en accidents de trànsit

  Confieu la vostra reclamació a l'advocat, des del primer moment. És important declarar el seu sinistre dins del termini i conèixer els seus drets.

  Dret de propietat

  • Arrendaments urbans
  • Propietat horitzontal.
  • Compravendes

  Dret immobiliari i registral

  Assessorament a les transaccions de béns immobles, si és que tenim la intenció de comprar, vendre, llogar o permutar un bé immoble com pot ser una casa, un local, un pis, un departament, un edifici, etc.

  Dret de successions

  • Filiació i paternitat
  • Incapacitacions, tuteles i curateles.
  • Rehabilitació de la pàtria potestat.
  • Herències i testamentàries.

  Reclamacions de quantitat i recobrament d'impagaments

  Gestionem tots els procediments tant judicials com extrajudicials relacionats amb reclamacions de quantitats i recobrament d'impagaments. 

  Procediments monitoris (reclamació de factures), canviaris (pagarès, lletres de canvi, xecs), execució de títols judicials i no judicials, cobrament de deutes i embargaments. 

  Desnonaments i reclamació de rendes

  Tota mena de reclamacions i incidències relacionades amb l'arrendament d'habitatges i locals.

  Execucions

  La finalitat de tot procediment judicial és obtenir una sentència en què es concedeixi al sol·licitant allò que demana. No serveix de res haver passat per un procediment si no podem aconseguir el que se'ns reconeix en sentència. La nostra feina no acaba amb la sentència, sinó que cal lluitar perquè la sentència es compleixi.

  Recursos

  En dret civil es pot fer una nova valoració dels fets i de les proves practicades, a través de la interposició de recurs contra la resolució que no ens sigui favorable.

  Reclamacions bancàries

  Participacions preferents, clàusula sòl, despeses hipotecaries, clàusules abusives. Altament especialitzats en execucions hipotecàries, tant en la postura processal d'executants, en representació d'entitats financeres de crèdit, com en executats (segona oportunitat, dació en pagament…).

  DRET DE FAMÍLIA.

  Separacions i divorcis

  Especialitzats en separacions i divorcis contenciosos. Així mateix dirigim separacions i divorcis de mutu acord, incloent la redacció de conveni regulador, gestions i interlocució amb la Notaria i, en cas de ser necessari acudir a la via judicial (imprescindible si hi ha fills menors d'edat), presentació de demanda, assistència a ratificació i la resta de tràmits fins a obtenir sentència.

  Modificació de mesures definitives

  En cas que hi hagi mesures judicials aprovades en virtut de sentència judicial, prestem assistència lletrada en procediments de modificació de mesures definitives.

  Altres procediments

  Direcció lletrada en liquidació del règim econòmic-matrimonial, procediments sobre guarda i custòdia, relacions paternofilials, expedients d'adopció, demandes de privació de la pàtria potestat, entre d'altres. Reclamacions en cas de pensions d'aliments impagades, tant a la via penal (possible delicte d'abandonament de família) com a la jurisdicció civil (execució de títol judicial).

  DRET LABORAL.

  Acomiadaments

  T'assessorem i negociem prèviament el teu acomiadament, així com t'informem de la indemnització correcta i dels teus drets

  Realitzem impugnacions d'acomiadament, així com acomiadaments col·lectius,

  Extinció de contracte per causes objectives

  • Estudi de la seva procedència,
  • Assessorament de quantia indemnitzatòria corresponent.
  • Possibilitats d'impugnació

  Reclamacions de salaris

  Reclamació de sous i salaris deguts per l'ocupador, endarreriments de conveni, hores extraordinàries, etc.

  Sancions disciplinàries

  Al·legacions i recursos contra sancions disciplinàries.

  Assessorament a empreses, en el vessant oposat a allò relacionat anteriorment.

  Reclamacions davant de la Seguretat Social

  Lluitem pel reconeixement d'incapacitats en tots els graus: parcial, total, absoluta i gran invalidesa; assessorament i gestió en tota mena de prestacions de la Seguretat Social, etc.

  Altres serveis

  •  Va enviar de Burofax
  • Reclamacions prèvies davant la Seguretat Social
  • Sol·licitud de prestació de viduïtat

  ALTRES SERVEIS.

  Tramitació d'expedient matrimonial

  Els tràmits per al matrimoni civil han d'iniciar-se sempre al Registre Civil del municipi on estiguis domiciliat o tinguis la teva residència habitual. Si la teva parella i tu estan domiciliats en poblacions diferents, podran triar el que més els convingui. El lloc de celebració, però, pot ser qualsevol altre registre civil, ajuntament o notaria, a elecció dels contraents.

  Parelles de fet

  La parella de fet és una alternativa per a aquelles parelles que no volen contraure matrimoni per raons diferents de l'àmbit personal i familiar.

  Divorci notarial i Exequàtur

  Hi ha diferents vies per dissoldre l'enllaç matrimonial depenent del grau d'acord entre els cònjuges i altres circumstàncies.

  En cas que no hi hagi fills menors d'edat o discapacitats es podrà fer davant de notari amb assistència d'advocat.

  Certificats Registre Civil Central

  T'ajudem en la sol·licitud dels certificats al Registre Civil Central, com ara:

  • Certificat de naixement
  • Certificat de matrimoni
  • Certificat de defunció 

  Cancel·lació d'antecedents penals i policials

  • Si has estat condemnat/ada a Sentència ferma tens dret a obtenir la cancel·lació dels teus antecedents penals, nosaltres t'ajudem a comprovar si compleixes els requisits i t'ho sol·licitem.
  • Si has estat detingut en alguna ocasió, o t'han citat per declarar com a investigat/da en un Jutjat d'Instrucció, probablement tindràs antecedents policials. 

  Assessorament en finançament hipotecari

  Business Analytics

  Research and Development

  Comptar amb una defensa penal especialitzada des del primer moment de la detenció és fonamental per construir l'estratègia legal i assegurar que es respecten tots els drets que té la persona detinguda.

  Take advantage of the experiential-learning opportunities built into many programs. Heu de treballar en laborables on i fora campus o altres spend semesters overseas. One Construcció employs over 3 000 employees, majoritat de la qual basen en projecte llocs.

  Questions? You're covered.

  We embrace holistic development and support per employees s'aim of being a first-choice employer within our sectors. Through a unique combination of engineering, construction and design disciplines and expertise.

  We embrace holistic development and support per employees s'aim of being a first-choice employer within our sectors. Through a unique combination of engineering, construction and design disciplines and expertise.

  We embrace holistic development and support per employees s'aim of being a first-choice employer within our sectors. Through a unique combination of engineering, construction and design disciplines and expertise.